Historia

stowarzyszeniu Nasz Bóbr działamy oficjalnie od października 2018r. Zajmujemy się ochroną największego naturalnego sojusznika w walce z suszą – Bobra Europejskiego. Oprócz tego od kilkunastu lat jesteśmy prywatnie aktywistami występującymi w obronie szeroko rozumianych praw zwierząt i ekologii.

Na przestrzeni tych lat jako stowarzyszenie:

· Założyliśmy dwie strony internetowe, a także fanpage na facebooku:

www.facebook.com/NaszBobr
www.naszbobr.pl
www.bobrowniczy.pl

· Przystąpiliśmy do Koalicji Niech Żyją! oraz Koalicji Ratujmy Rzeki.
Dzięki czemu nagłaśniamy tam nasze działania i wspólnie dzielimy się wiedzą.

· Podczas przeprowadzania monitoringów terenowych, byliśmy świadkami wielu dewastacji siedlisk bobrowych, a z wieloma z nich wystąpiliśmy do sądu.

· Uwrażliwiliśmy opinię publiczną na bulwersującą decyzję RDOŚ dot. planowanego odstrzału 1500 bobrów w województwie mazowieckim.

strona
dewastacja

· Pomogliśmy odbudować tamę bobrową, aby ratować młode bobry, w wyniku czego na wniosek Wód Polskich znaleźliśmy się w sądzie. Zostaliśmy uniewinnieni, uznając że działaliśmy w sytuacji wyższej konieczności.

· Przeprowadziliśmy wiele szkoleń i webinarów dla osób pragnących poszerzać wiedzę przyrodniczą.

· Organizowaliśmy spotkania edukacyjne z mieszkańcami terenów na których występują konflikty na linii człowiek – bóbr.

· Udzieliliśmy kilkanaście wywiadów dla radia, prasy i telewizji.

· Ratowaliśmy ranne zwierzęta i przesiedlaliśmy zagubione bobry z niebezpiecznych miejsc.

· Wykonaliśmy szereg analiz działalności bobrów.

· Sprzątaliśmy rzeki, a czasem nawet gasiliśmy pożary.  

 

wyrok
przesiedlenie

Obecnie ponad to:

· Monitorujemy siedliska bobrowe i analizujemy tzw. „prace utrzymaniowe” na rzekach prowadzone przez Wody Polskie, jednocześnie wskazując gdzie popełniają błędy.

· Walczymy o zachowanie naturalnych rzek, bagien i mokradeł, gdzie bobry powinny móc bezpiecznie mieszkać, by nie musieć migrować w pobliżu ludzkich siedlisk.

W ciągu tych lat intensywnej pracy, nadszedł czas na zwiększenie zakresu naszych działań. Sami mamy jednak ograniczone zasoby, więc aby tego dokonać potrzebujemy pomocy wolontariuszy oraz zwiększenia nakładów środków finansowych.
Dążymy do realizacji planu, który będzie skutecznym narzędziem do poprawy sytuacji wodno-bobrowej w naszym kraju.

nasz bóbr
Bóbr Europejski
wykład
Bóbr Europejski

Przyszłość

Dlatego w przyszłym roku dodatkowo planujemy:

· Przekształcić stowarzyszenie w fundację

· Powołać, wdrożyć i maksymalnie rozbudować sieć społecznych bobrowniczych

Uznajemy, że w każdym powiecie w Polsce, powinien funkcjonować społeczny bobrowniczy. Człowiek, który będzie stał na straży bezpieczeństwa bobrów. Co to znaczy? Otóż będzie on znał na tyle bobrowe siedliska, aby monitorować prowadzone prace w tych miejscach. Będzie to człowiek, który poprzez kontakt i współpracę z lokalnymi urzędami, będzie mógł pomóc w sytuacjach konfliktowych. Będzie on również specjalistą w zakresie bytowania bobrów na swoim terenie.

W Polsce jest 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu. Stanowi to spore wyzwanie, aby tylu powiatowych bobrowniczych wdrożyć w zagadnienie, przeszkolić i wspomagać ich pracę. Zachęcamy więc serdecznie do wspierania naszych działań wstępując w nasze szeregi! Jeśli zaś uznasz, że nasza praca ma sens, to prosimy o wsparcie nas groszem, lub kilkoma. Założenie nawet niewielkiego stałego zlecenia umożliwi nam sprawniejsze działania.

Pamiętajmy, że nie ma małych wpłat, jest tylko czasami zbyt mało darczyńców…

Bądźcie w tym z nami!

Dziękujemy wszystkim za zaufanie, wpłaty, wsparcie, udostępnianie naszych postów i za to że jesteście z nami!

Razem obronimy istotny fragment naszej polskiej przyrody przed dewastacją i przyczynimy się do ograniczenia suszy w naszym kraju.