Woda w rolnictwie

Skutki zmiany klimatu będą dla produkcji rolnej w Polsce bardzo dotkliwe. Sektor stoi przed ważnymi wyzwaniami.
– Potrzebą redukcji emisji gazów cieplarnianych, oraz koniecznością prowadzenia działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych.
Wymagać to będzie przedefiniowania podejścia do produkcji rolnej opartego niemal wyłącznie o kryterium zysku ekonomicznego.
 
W takiej sytuacji kluczowe znaczenie dla dbałości o odnawianie zasobów wodnych, ich jakość i dostępność (nie tylko dla sektora rolniczego) ma zatrzymywanie, retencjonowanie i spowalnianie odpływu wody z terenu zlewni. Ogromnie ważny jest także wybór modelu produkcji rolnej bowiem od tego, jak przyczyni się on do retencjonowania wody na swoje potrzeby przy pomocy ochrony gleby, zwiększania jej pojemności wodnej, oraz zatrzymywania wody w krajobrazie, zależy dostępność wody dla rolnictwa i innych użytkowników.

W sytuacji silnego przekształcenia zlewni przyspieszającego odpływ wody, cennym zasobem staje się woda zretencjonowana przez bobry. Budowanie przez nie tam, dzięki którym spowolniony zostaje spływ wody i tworzą się rozlewiska, poprawia lokalne stosunki wodne i uwilgotnienie gleb wokół.
 
Ekspertyza „Woda w rolnictwie”, to pełny dokument szeroko omawiający to zagadnienie. Jako Stowarzyszenie Nasz Bóbr, mieliśmy przyjemność, na zaproszenie Koalicji Żywa Ziemia, uczestniczyć w tym projekcie.

Zachęcamy do pobrania i zagłębienia się w lekturę.