Co możemy zrobić jeśli pojawią się szkody?

Pozytywnych efektów działalności bobrów jest dużo, jednak część osobników z powodu braku naturalnych siedlisk oraz przepłaszania, zajmuje tereny zagospodarowane przez człowieka. W znacznym stopniu przekształcają środowisko wokół siebie, co w przypadku obszarów zagospodarowanych przez ludzi, wiąże się ze szkodami. Np. niszczeniem sadów, upraw, grobli, dróg czy nasypów kolejowych. Co w takiej sytuacji zrobić? Możemy i powinniśmy zabezpieczyć swoje mienie. A jak możemy uzyskać odszkodowanie jeśli już szkody się pojawią? Wolelibyśmy aby skarb państwa wypłacał dotację za siedlisko bobrowe, niż wypłacał odszkodowania za szkody, jednak na razie jest tylko jedna forma dofinansowania.

Należy zgłosić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, działającej w każdym województwie z wnioskiem o odszkodowanie. RDOŚ powinien oszacować straty i wypłacić oszacowaną kwotę. Listę RDOŚow z odpowiednimi  linkami zamieszczamy poniżej.  

Zachęcamy do korzystania z tej formy i jednocześnie utrzymywania siedlisk bobrowych. „Walka” z bobrem może okazać się na dłuższa metę nieopłacalna, bo bobry odbudowują swoje siedliska a tamy powstają coraz większe i mocniejsze. Wykorzystują do tego celu również nowy materiał, więc im więcej tam zniszczymy, tym więcej drzew w sąsiedztwie zostanie ściętych. W zamian dostaniemy żyzną, urodzajną glebę w okolicy, oraz cudowny bioróżnorodny mały raj. Przeciwdziałamy powodziom oraz walczymy z suszą.  

Za szkody wyrządzone przez bobry płaci skarb Państwa na podstawie:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

Close Menu