Co możemy zrobić jeśli pojawią się szkody?

Pozytywnych efektów działalności bobrów jest dużo, jednak część osobników z powodu braku naturalnych siedlisk oraz przepłaszania, zajmuje tereny zagospodarowane już przez człowieka. W znacznym stopniu przekształcają środowisko wokół siebie, co w przypadku obszarów zagospodarowanych przez ludzi, wiąże się ze szkodami. Np. niszczeniem sadów, upraw, grobli, dróg czy nasypów kolejowych. Co w takiej sytuacji zrobić? W pierwszej kolejności możemy, a nawet powinniśmy zabezpieczyć swoje mienie. Najlepiej wtedy, gdy tylko zauważymy pierwsze oznaki bytowania bobrów. A jak możemy uzyskać odszkodowanie jeśli już szkody się pojawią? Wolelibyśmy, aby skarb państwa wypłacał dotację za siedlisko bobrowe, zamiast wypłacać rekompensatę za szkody, jednak na razie jest jedyna forma dofinansowania. W tym celu należy zgłosić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, działającej w każdym województwie z wnioskiem o odszkodowanie. RDOŚ powinien oszacować wartość powstałych strat i wypłacić wyznaczoną kwotę. Listę RDOŚów z odpowiednimi linkami zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy jak również utrzymywania siedlisk bobrowych. „Walka” z bobrem może okazać się na dłuższa metę nieopłacalna, gdyż bobry z większą determinacją odbudowują swoje siedliska, wskutek czego tamy mogą powstać większe i mocniejsze. Wykorzystują do tego celu nowy materiał, co w praktyce oznacza, że im więcej tam zniszczymy, tym więcej drzew w sąsiedztwie zostanie wykorzystanych na bobrowe budowle. Dbajmy zatem o siedliska rodzin bobrowych, gdyż w ten sposób zadbamy również o środowisko. W zamian dostaniemy żyzną, urodzajną glebę w okolicy, oraz cudowny bioróżnorodny mały raj. Przeciwdziałamy powodziom oraz walczymy z suszą. Za szkody wyrządzone przez bobry płaci skarb Państwa na podstawie: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

Close Menu