Andrzej Czech - bobry.pl

Jako prywatna firma zajmujemy się trwałym rozwiązywaniem konfliktów między człowiekiem i bobrami. Działamy na zlecenia osób fizycznych, firm i instytucji. Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującym prawem pierwszą instancją przy zgłaszaniu szkód, nowych stanowisk bobrów, wniosków o odszkodowania, wniosków o przesiedlenia, etc. są Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (regionalne dane kontaktowe do znalezienia na stronie GDOŚ). W przypadkach naruszania prawa związanego z ochroną gatunkową bobrów lub innych zwierząt należy kontaktować się z najbliższym posterunkiem Policji lub Prokuraturą.

bobry.pl

Usługi

Specjalizujemy się w praktycznym rozwiązywaniu problemów między człowiekiem a bobrami poprzez:

 • instalowanie zabezpieczeń gruntów i budowli przed działalnością bobrów,

 • opracowywaniem planów zagospodarowania na obszarach, gdzie występują bobry,

 • opracowywaniem długotrwałych strategii gospodarowania bobrami w krajach i regionach,

 • szkolenia w sprawach bobrów, odnajdywania i inwentaryzacji stanowisk bobrów, obserwacji zmian w populacji, etc.

 • szeroko pojętą edukacją w sprawach bobrów i zmian przez nie wprowadzanych w środowisku, w tym obejmujących:

  • powadzenie wykładów, odczytów, warsztatów,

  • wydawanie publikacji, ulotek,

  • projektowanie i zakładanie ścieżek edukacyjnych, etc.,

  • prowadzenie turystyki przyrodoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez bobry w środowisku.

Dzięki współpracy z polską organizacją – Towarzystwem Naukowym Castor, firmą Natural Systems, amerykańską firmą Beaver Deceivers Inc. i wszystkimi liczącymi się naukowcami i praktykami na świecie zajmującymi się bobrami nasze metody wykorzystują wyniki najnowszych badań i zostały przetestowane w praktyce w wielu sytuacjach w USA, Zachodniej Europie i w Polsce. Nasze środki rozwiązujące konflikty między człowiekiem a bobrami wytrzymują niezwykle zmienne warunki środowiska, jak roztopy, susze, zalodzenie, umożliwiają na migracje zwierząt począwszy od małych ryb, skończywszy na bobrach i wydrach. Każde miejsce konfliktu między człowiekiem a bobrami jest inne – wymieniając tylko wielkość cieku, topografię, warunki środowiska przyrodniczego, etc. W celu osiągnięcia sukcesu niezwykle ważne jest znajomość biologii i zachowania bobrów, środków zabezpieczających (jak działają, co charakteryzuje prawidłowe środki zabezpieczające, jak je zakładać), znajomość ekologii cieków i podstawowych zasad konstrukcyjnych. Co więcej konieczne jest dostosowanie środków zabezpieczających do cech fizycznych i ekologicznych indywidualnych miejsc. Naszą filozofię, strategie i usługi definiują atrybuty konieczne do osiągnięcia sukcesu – doświadczenie, elastyczność, wysoka jakość pracy oraz znajomość przyrody.

E-mail: ac@bobry.pl

Rozlewisko
drzewo
Tama bobrowa

Kwalifikacje zespołu

Andrzej Czech posiada doktorat z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bobrami zajmuje się od kilkunastu lat. Brał udział w programie reintrodukcji bobrów w Polsce południowo-wschodniej, opracowuje plany ochrony dla rezerwatów chroniących bobry, jest konsultantem przy powstawaniu przyrodniczych filmach o bobrach, projektowaniu ścieżek edukacyjnych dotyczących bobrów, etc. Posiada doświadczenie w pracy nad bobrami z Polski, Niemiec i USA. Opublikował wiele artykułów naukowych i popularnych, w tym trzy książki.

Skip Lisle jest Amerykaninem i mieszka w stanie Vermont, ukończył studia wyższe z gospodarki zasobami przyrodniczymi na University of Maine. Zajmował się bobrami teoretycznie i praktycznie przez ponad 13 lat i jest jednym z najlepszych ekspertów na świecie w sprawach zabezpieczeń gruntów przed bobrami. Przez ponad dziesięć lat dopracowywał szczegóły wynalezionych przez siebie środków zabezpieczających, które używa w codziennej pracy, w tym “Beaver deceiver” oraz Round Fence. Środki projektowane i wdrażane przez Skipa mogą być stosowane w każdym miejscu, ponieważ są osobno adaptowane do lokalnych warunków. Jego doświadczenie obejmuje ochronę przed bobrami 70 000 ha terenów Penobscoat Nation w stanie Maine (7 lat bez konserwacji dróg pomimo licznej populacji bobrów i zaprzestania polowań). Skip pracował w kilkuset innych miejscach w dwunastu stanach, wiele razy występował na wykładach i prowadził warsztaty w USA i w Europie w sprawach bobrów i środków zabezpieczających. Opublikował wiele artykułów na temat gospodarowania bobrami i ukuł wiele terminów dotyczących środków zabezpieczających, szeroko stosowanych w USA. Jego rozwiązania techniczne są tak piękne, jak funkcjonalne, stanowią prawdziwy przykład “sztuki w krajobrazie”.

Siedlisko Bobrowe żeremie
https://www.facebook.com/babawkrzakach